Ihmistä varten

Kristillisessä sielunhoidossa kohdataan ihminen hengellisten, psyykkisten ja fyysisten osa-alueiden lähtökohdista. Tarkoituksena on tarkastella ja tukea ihmistä kokonaisuutena huomioimalla ja käsittelemällä hänen elämänkatsomukseensa sekä hengellisiin kokemuksiinsa liittyviä kysymyksiä. Sielunhoidossa autetaan ihmistä löytämään itsestään ja ympäristöstään voimavaroja, jotka auttavat häntä arjen keskellä ja elämän kompastuskivissä.
Sielunhoito perustuu ihmisen kohtaamiseen esimerkiksi keskustelun, rukouksen ja musiikin kautta henkilön toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Sielunhoidossa hyödynnetään myös toiminnallisia, ratkaisukeskeisiä menetelmiä mm. bibliodraamaa hyödyntäen. Tämä tarkoittaa ihmisen oman elämänvaiheen peilaamista kristilliseen elämänkatsomukseen. Dissosiaatioharjoituksilla etäännytetään traumaattisia kokemuksia ja pyritään löytämään keinoja trauman työstämiseen, sekä trauman vaikutusalueiden lieventymiseen ja hallitsemiseen.
Musiikkiterapeuttina hyödynnän myös erilaisia musiikillisia keinoja, kuten säveltämistä, soittamista, laulamista ja liikettä osana sielunhoidollista terapiaa.
Sielunhoitoa tehdään ihmislähtöisesti yksilön tarpeiden lähtökohdista turvallisessa ympäristössä.