Omaan sielunhoitoon
sekä sielunhoitajille suunnattu kurssi

Monimuoto-opetuksena toteutettu kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat perehtyä omaan sisäiseen kasvuunsa sielunhoidollisin menetelmin, sekäsielunhoitajille jotka etsivät sielunhoitotyöhön työvälineitä ja työnohjausta. Kurssi toteutetaan toiminnallisin ja musiikillisin menetelmin.

Kurssin ajankohta:

Kevät 2022 – syksy 2022 aikana
viikonloppuopetuksena.

Kurssipaikka:
Kinaporinkatu 11 / Hämeentie 64, Helsinki.

Kouluttaja:
Koulutuksesta vastaa ratkaisukeskeinen työnohjaaja, musiikki- ja sielunhoitoterapeutti
Oona Kentz. Kurssille osallistuu myös kurssi suunnitelman mukaisesti vierailevia
kouluttajia.

Kurssimaksu:
Kurssin on 100 €/kk (sis. alv) työssä käyviltä. 80 €/kk eläkeläisiltä ja opiskelijoilta. Hintaan
sisältyy lähiopetusviikonloput, opetus, opetusmateriaalit, tilat sekä kahvi. Maksu
suoritetaan ennen kurssin alkua tai sopimuksen mukaan.

Kurssin pituus, ajankohta ja rakenne:
Kurssi on pituudeltaan 8 kk pituinen ja sisältää 8 lähiopetusviikonloppua (lauantai ja
sunnuntai). Kurssi sisältää teoriaopetusta eri menetelmien käytöstä ja lähestymistavoista,
pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä, sielunhoitotyön harjoittelua,
ryhmäprosessointia musiikkiterapian menetelmin toteutettuna, sielunhoitotyön
työnohjausta kurssiin liittyvään harjoitteluun pohjautuen.

Kurssin ideologia ja lähtökohdat:

Kurssi pohjautuu kristilliseen arvomaailmaan, jossa tunnustetaan Pyhän Raamatun
sanoma, Jumalan kaikkivaltius, Jeesuksen sovitustyö sekä Pyhän Hengen toiminta ja
mahdollisuudet ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ja eheytymisessä.
Sielunhoitotilanteessa kunnioitetaan ihmisen omaa tahtoa ja valintoja. Ihminen kohdataan
kokonaisuutena, jonka muodostavat henki, sielu ja keho.

Kurssilla pyritään alan kirjallisuuden, luennoin sekä musiikin terapeuttisin ja toiminnallisin
menetelmin löytämään työstövälineitä, joita hyödynnetään ryhmätyöskentelyssä
kurssilaisten tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti. Kurssin tavoitteena on mahdollistaa
kurssilaisia itsenäiseen sekä ryhmän avustuksella omaan sisäiseen prosessointiin, ohjatussa
yksilö- ja ryhmätoiminnassa.

Kurssin avulla kurssilaiset löytävät työvälineitä oman itsensä ymmärtämiseen. Palvelutyötä
tekevät ja rinnalla kulkijat saavat työvälineitä sielunhoitoasiakkaan kohtaamiseen. Kurssilla
käytettäviä työskentelymenetelmiä hyödyntäen tavoitteena on vahvistaa kurssilaisten
itsetuntemusta ja suhdetta kristilliseen, hengelliseen maailmaan ja jumalakuvaan.

Mihin kurssi antaa valmiudet:

Kurssi antaa työvälineitä sielunhoitotyöhön sekä omaan sisäiseen kasvuun ja sen
tarkasteluun. Kurssi mahdollistaa osallistujan jakamaan elämänkokemuksiaan kristillisessä
kasvuyhteisöissä, sielunhoidollisin menetelmin ryhmän sekä ryhmänohjaajan avustuksella.
Kurssi antaa valmiuksia toimia sielunhoitajana ja rinnalla kulkijana.

Keille kurssi on tarkoitettu:
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada välineitä omaan sisäisen eheytymisensätarkasteluun sekä sielunhoitotyöhön. Monimuotoisesti toteutettuna kurssi antaamahdollisuuden toiminnalliseen ja kokemukselliseen ryhmätyöskentelyyn ryhmädynamiikan keinoin, sekä myös itsenäiseen yksilölliseen työskentelyyn. Kurssi sopiihenkilöille jotka jo palvelevat rukouspalvelussa ja sielunhoitotyössä sekä niille, jotkakokevat kutsua sielunhoitotyöhön. Kurssin kautta on mahdollista löytää työvälineitä jamenetelmiä omaan eheytymiseensä.

Kurssille valitaan:

Kurssille valittavilta edellytetään kristillisen arvopohjan ja arvomaailman hyväksymistä,
tahtoa osallistua ryhmäprosessointiin ja omaan sisäiseen kasvuun kurssin aikana
työnohjauksellisia menetelmiä hyödyntäen.

Kurssi perustuu ryhmädynaamisiin työskentelymenetelmiin ja toteutetaan
kontaktityöskentelynä. Kurssi edellyttää läsnäoloa opetuksessa.

Ryhmäkoko on maksimissaan 10 henkilöä ja minimissään 8 henkilöä.
Kaikki kurssille hakeutuvat haastatellaan hakemuksen saavuttua.

Vapaamuotoiseen hakemukseen voi laittaa seuraavat tiedot:

  • Hakijan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Perhesuhteet
  • Ikä
  • Perustelut kurssille hakeutumiselle

Kurssiin liittyvää lisäinfoa voi tiedustella kouluttaja Oona Kentziltä
sähköpostitse oona.kentz@gmail.com

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 27.12.2021
mennessä osoitteella: oona.kentz@gmail.com

KURSSISUUNNITELMA

OHJAUKSEN JA OPETUKSEN RAKENNE

Kurssi on pituudeltaan 8 kk ja se toteutetaan monimuoto-ohjauksena ja itsenäisenä
opiskeluna. Lähiopetusviikonloppuja on 8 ja muu kurssikokonaisuuksiin liittyvä opiskelu
toteutetaan itsenäisesti, etäopintoina.

Lähiopetusviikonloput:

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10 –17 seuraavina ajankohtina:
Tammikuu: 08.–09.01.2022
Helmikuu: 12.–13.02.2022
Maaliskuu: 05.–06.03.2022
Huhtikuu: 09.– 10.04.2022
Toukokuu: 14.-15.05.2022
Elokuu: 20.–21.08.2022
Syyskuu: 24.–25.09.2022
Lokakuu: 22.- 23.09.2022

Lähiopetusviikonloppujen kurssipäivien sisältö rakentuu seuraavasti:

Lauantaisin
  • Teoriaopetusta sielunhoidon viitekehyksen mukaisesti
  • Teoriaopetuksen sekä kirjallisten tehtävien käsittelyä
  • Sielunhoidon palvelemisen harjoittelu: itsenäistä sekä pienryhmätyöskentelyä

Päivän pituus taukoineen (lounas tauko 1h ja kahvi/teetauko 1 x 0,5h) on n. 8 h.

Sunnuntaisin 

Keskitytään opiskelijan omaan sisäiseen prosessointiin:

  • ryhmätyöskentelyä
  • sielunhoitotyön harjoittelua, työnohjausta
  • pienryhmätoimintaa

Päivän pituus taukoineen (lounastauko 1h ja kahvi/teetauko 1x 0,5h) on n. 8