Parempaa työtä muutoksella

Työnohjauksella pyritään vaikuttamaan työntekijän/työyhteisön hyvinvointiin ja työn laatuun työskentelyn rakenteita ja toimintatapoja tarkastellen. Työnohjauksessa myös arvioidaan työntekijän suhdetta työhönsä ja työntekoon, sekä niiden eri osa-alueisiin. Kehittämistarpeita etsitään niin työntekijän, työyhteisön kuin työnjohtajien näkökulmasta. Työnohjauksen tavoite on avata aihealueita, joilla pyritään parantamaan työn laatua kokonaisuutta tarkastellen. Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat pohtia ja kehittää omia työhön liittyviä toimintamallejaan ja tapojaan. Työnohjausta hyötyvät niin työntekijät, työyhteisöt kuin johtotehtävissä työskentelevät henkilöt. Työpaikkakohtaisesti kehitettäviä asioita käsitellään erilaisista näkökulmista ja lähestymistavoista.  

Työkaluja hyvinvoinnin rakentamiseen

Työnohjauksessa pyritään saavuttamaan mm. työntekijän/työyhteisön hyvinvoinnin sekä työn laadun paranemista. Työnohjauksessa määritellään ensin työntekijän/työyhteisön kokemat, työssä ilmenevät haasteet sekä pyritään poistamaan/lieventämään niitä ratkaisukeskeisin menetelmin. Hyvinvointi työpaikalla on keskeisessä roolissa työuupumuksen ennaltaehkäisyssä. Ratkaisukeskeiset menetelmät pitävät sisällään erilaisia lähestymistapoja ja malleja, joita hyödynnetään työnohjauksessa. Lähtökohtaisesti käytetään toiminnallisia menetelmiä sekä  esim. musiikkia asiakkaan/työyhteisön toiveiden mukaan.