Hoitavaa kokemusta sävelistä

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikin eri elementtejä (mm. rytmi, melodia, äänensävy) hyödynnetään asiakkaan ja musiikkiterapeutin välisessä vuorovaikutussuhteessa. Musiikkiterapia perustuu musiikin käyttöön välineenä ja menetelmänä, joita hyödynnetään terapeuttisesti. Musiikkiterapiassa asiakkaan ei tarvitse osata soittaa, eli musiikillisia tuotoksia ei arvioida musiikkipedagokisin tai musiikin opettamiseen liittyvin kriteerein ja arvioin.

Melodista vuorovaikutusta

Jokainen musiikkiterapiassa käytetty ja toteutettu musiikillinen toiminta on ainutlaatuinen sekä autenttinen asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutussuhteessa. Musiikkiterapiassa musiikkia käytetään sekä hyödynnetään musiikkiterapialle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapiassa käytettävät menetelmät valitaan asiakkaan tarpeen ja terapialle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Musiikillisia lähestymistapoja voidaan käyttää sekä kokonaisvaltaisena hoitona, että osana asiakkaan hoitoa ja/tai kuntoutusta.
Musiikkiterapialla voidaan vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin joko yksittäisenä menetelmänä tai muiden hoitomenetelmien rinnalla. Musiikkiterapialla on todettu olevan myönteinen vaikutus sekä psyykkiseen, fyysiseen, neurologiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin.