Paikka: Kinaporinkatu 11 / Hämeentie 64, Helsinki Paikka: Kinaporinkatu 11 / Hämeentie 64, Helsinki

Kurssista vastaa ja järjestää musiikki terapeutti Oona Kentz.

Kurssille osallistuu myös kurssin sisältöihin liittyvien aihealueiden mukaisesti vierailevia luennoitsijoita, lauantain teoriaosuuksiin.

 OMAN SIELUNHOIDON PERUSTEET ©

Ajalle: 2019

Koulutuksen ideologia ja lähtökohdat:

Oma sielunhoitokurssi pohjautuu kristilliseen arvomaailmaan, jossa tunnustetaan Pyhän Raamatun sanoma, Jumalan kaikkivaltius, Jeesuksen sovitustyö sekä Pyhän Hengen toiminta ja mahdollisuudet ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ja eheytymisessä. 

Ihminen kohdataan kokonaisuutena, jonka muodostavat henki, sielu ja keho. Sielunhoitotilanteessa kunnioitetaan ihmisen omaa tahtoa ja valintoja. Työskentelyssä hyödynnetään ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyvää teoria kirjallisuutta. Kurssin lähtökotana on auttaa kurssilaista löytämään työstövälineitä, yksilöllisesti arvioiden mitkä ovat kurssilaisen omat sielunhoidolliset tarpeet. Kurssi antaa mahdollisuuden itsenäiseen sekä ryhmän avustuksella omaan sisäiseen prosessointiin, ohjatussa toiminnassa.

Mihin kurssi antaa valmiudet

Kurssi antaa työvälineitä oman sisäisen kasvun tarkasteluun sekä mahdollistaa osallistujan jakamaan elämänkokemuksiaan kristillisessä kasvuyhteisöissä, sielunhoidollisin menetelmin ryhmän sekä ryhmänohjaajan avustuksella. Saada valmiuksia sielunhoitajana kasvamiseen, sielunhoito asiakkaan rinnalla kulkijana. 

Keille kurssi on tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada välineitä sekä kokemuksellista (ryhmädynamiikan keinoin) hoitavaa yhteisöllisiä työvälineitä omaan eheytymiseen, tarkastellen omakohtaisesti itsensä elämänkaarta suhteessa Jumalaan sekä kasvuympäristöön. Kurssi sopii myös henkilöille jotka jo palvelevat rukouspalvelussa sekä sielunhoitotyössä ja niille, jotka kokevat kutsun sielunhoitotyöhön.

Kurssille valitaan

Kurssille valittavilta edellytetään kristillisen arvopohjan ja arvomaailman hyväksymistä sekä tahtoa osallistua ryhmäprosessointiin ja omaan sisäiseen kasvuun kurssin aikana.

 • Kurssin ryhmäkoko on maksimissaan 10 henkilöä, minimissään 8 henkilöä.
 • Kaikki kurssille hakeutuvat haastatellaan ennen kurssille valitsemista.
 • Kurssipaikan saanneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti pääsystä kurssille.
 • Kurssipaikan saaneen tulee ilmoittaa mahdollisesta peruutuksesta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.
 • Kurssi perustuu ryhmädynaamisten, työskentelymenetelmin toteutettavana kontakti työskentelynä, ja edellyttää läsnäoloa vk:n opetuksessa.

Hakemuksiin tulee sisältyä seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • aikaisempi koulutus: (peruskoulutus, ammatillinen koulutus)
 • selvitys mahdollisesta toimimisesta sielunhoitotyössä
 • (pituus, yhteisö jne.)
 • perustelut koulutukseen hakeutumiselle
 • siviilisääty: perhesuhteet
 • ikä
 • terveydentila

Kurssiin liittyvää lisäinfoa voi tiedustella kurssin vastaavalta Oona Kentziltä sähköpostitse. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 10.3.2019 mennessä osoitteella: oona.kentz@gmail.com

Kurssimaksu

Kurssin on 100 €/kk työssä olevilta. 80€ opiskelijoilta / eläkeläisiltä. ( sis. alv). Hintaan sisältyy lähiopetusviikonloput, opetus, opetusmateriaalit, tilat sekä kahvi. Maksu suoritetaan ennen kurssin alkua tai sopimuksen mukaan.

Kurssin pituus, ajankohta ja rakenne

Kurssi on pituudeltaan 8 kk pituinen ja sisältää 8 lähiopetusviikonloppua (lauantai ja sunnuntai). Kurssi sisältää teoriaopetusta, pienryhmätyöskentelyä, rukousta ja itsenäistä työskentelyä. Sielunhoitoon liittyvää ryhmäprosessointia musiikkiterapian keinoin toteutettuna.

KURSSISUUNNITELMA

OHJAUKSEN JA OPETUKSEN RAKENNE

 Lähiopetusviikonloppuja on 8. Muu kurssikokonaisuuksiin liittyvä opiskelu toteutetaan etäopintoina, kurssilaisen itseään varten. Kunkin opetuskokonaisuuden omaan sielunhoitoon liittyvät itsenäiset  tehtävät suoritetaan siten kuin luentokokonaisuuksissa on tarkemmin määritelty.

 Lähiopetusviikonloput:

 lauantaisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 10-17 ovat: 

 • maaliskuu: –17.3.2019             
 • huhtikuu: –14.4.2019
 • toukokuu: –19.5.2019
 • elokuu: –18.8.2019
 • syyskuu:  –15.9.2019
 • lokakuu: –13.10.2019
 • marraskuu: 16.–17.11.2019
 • joulukuu:   –15.12.2019

 Lähiopetusviikonloppujen kurssipäivien sisältö rakentuu seuraavasti:

 Lauantaipäivänä:

 • teoriaopetusta sielunhoidon viitekehyksen mukaisesti
 • raamatun opetusta
 • teoria opetuksen käsittelyä mm. toiminnallisin menetelmin yksilö /ryhmä työnä
 • Sielunhoidon palvelemisen harjoittelu: pienryhmätyöskentelyä

Päivän pituus taukoineen (lounas tauko1,h ja kahvi/teetauko 1 x 0,5h) on n. 8 h.

Sunnuntaipäivänä:

keskitytään opiskelijan omaan sisäiseen prosessointiin:

 • ryhmäprosessointi, elämänkaari työskentelyyn
 • ryhmäohjausta
 • pienryhmätoimintaa

Päivän pituus taukoineen (lounastauko1 h ja kahvi/teetauko 1x 0,5) on n. 8 h.

 Viikonloppujen luento, sekä toiminnalliset kokonaisuudet:

Luentomateriaalit sekä ryhmä työskentelyt perustuvat ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun tarkasteluun raamatun sanan, sekä eri kehityspsykologian teorioita hyödyntäen.

Ihmisen elämänkaareen liittyen:

1) Kuka minä olen => Raamatun sanan mukainen minä kuva / Elämänkaari teoria

2) Vanha luomus ja uusi luomus Kristuksessa/ Kehitys haasteet

3) Jumalan suunnitelman mukaiseksi kasvaminen/ Esteet kasvuvaiheissani

4) Totuuden uskominen/tunnevammat jotka estävät uskomasta

5) Miten uskon, niin elän/uskossa eläminen / Valheellisesta minäkuvasta luopuminen

6) Mielen linnakkeet / Mielen ja tunteiden yhteys minäkuvaani

7) Hylkääminen ihmissuhteissa / Yhteyden tuoma yhteenkuuluvuus

8) Kohtaaminen,Vapaana omana itsenä

 Kurssista vastaa ja järjestää musiikki terapeutti Oona Kentz.

Kurssille osallistuu myös kurssin sisältöihin liittyvien aihealueiden mukaisesti vierailevia luennoitsijoita, lauantain teoriaosuuksiin.

 OMAN SIELUNHOIDON PERUSTEET ©

Ajalle: 2019

Koulutuksen ideologia ja lähtökohdat:

Oma sielunhoitokurssi pohjautuu kristilliseen arvomaailmaan, jossa tunnustetaan Pyhän Raamatun sanoma, Jumalan kaikkivaltius, Jeesuksen sovitustyö sekä Pyhän Hengen toiminta ja mahdollisuudet ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ja eheytymisessä. 

Ihminen kohdataan kokonaisuutena, jonka muodostavat henki, sielu ja keho. Sielunhoitotilanteessa kunnioitetaan ihmisen omaa tahtoa ja valintoja. Työskentelyssä hyödynnetään ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyvää teoria kirjallisuutta. Kurssin lähtökotana on auttaa kurssilaista löytämään työstövälineitä, yksilöllisesti arvioiden mitkä ovat kurssilaisen omat sielunhoidolliset tarpeet. Kurssi antaa mahdollisuuden itsenäiseen sekä ryhmän avustuksella omaan sisäiseen prosessointiin, ohjatussa toiminnassa.

Mihin kurssi antaa valmiudet

Kurssi antaa työvälineitä oman sisäisen kasvun tarkasteluun sekä mahdollistaa osallistujan jakamaan elämänkokemuksiaan kristillisessä kasvuyhteisöissä, sielunhoidollisin menetelmin ryhmän sekä ryhmänohjaajan avustuksella. Saada valmiuksia sielunhoitajana kasvamiseen, sielunhoito asiakkaan rinnalla kulkijana. 

 Keille kurssi on tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada välineitä sekä kokemuksellista (ryhmädynamiikan keinoin) hoitavaa yhteisöllisiä työvälineitä omaan eheytymiseen, tarkastellen omakohtaisesti itsensä elämänkaarta suhteessa Jumalaan sekä kasvuympäristöön. Kurssi sopii myös henkilöille jotka jo palvelevat rukouspalvelussa sekä sielunhoitotyössä ja niille, jotka kokevat kutsun sielunhoitotyöhön.

Kurssille valitaan

Kurssille valittavilta edellytetään kristillisen arvopohjan ja arvomaailman hyväksymistä sekä tahtoa osallistua ryhmäprosessointiin ja omaan sisäiseen kasvuun kurssin aikana.

 • Kurssin ryhmäkoko on maksimissaan 10 henkilöä, minimissään 8 henkilöä.
 • Kaikki kurssille hakeutuvat haastatellaan ennen kurssille valitsemista.
 • Kurssipaikan saanneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti pääsystä kurssille.
 • Kurssipaikan saaneen tulee ilmoittaa mahdollisesta peruutuksesta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.
 • Kurssi perustuu ryhmädynaamisten, työskentelymenetelmin toteutettavana kontakti työskentelynä, ja edellyttää läsnäoloa vk:n opetuksessa.

Hakemuksiin tulee sisältyä seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • aikaisempi koulutus: (peruskoulutus, ammatillinen koulutus)
 • selvitys mahdollisesta toimimisesta sielunhoitotyössä
 • (pituus, yhteisö jne.)
 • perustelut koulutukseen hakeutumiselle
 • siviilisääty: perhesuhteet
 • ikä
 • terveydentila

Kurssiin liittyvää lisäinfoa voi tiedustella kurssin vastaavalta Oona Kentziltä sähköpostitse. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 10.3.2019 mennessä osoitteella: oona.kentz@gmail.com

Kurssimaksu

Kurssin on 100 €/kk työssä olevilta. 80€ opiskelijoilta / eläkeläisiltä. ( sis. alv). Hintaan sisältyy lähiopetusviikonloput, opetus, opetusmateriaalit, tilat sekä kahvi. Maksu suoritetaan ennen kurssin alkua tai sopimuksen mukaan.

Kurssin pituus, ajankohta ja rakenne

Kurssi on pituudeltaan 8 kk pituinen ja sisältää 8 lähiopetusviikonloppua (lauantai ja sunnuntai). Kurssi sisältää teoriaopetusta, pienryhmätyöskentelyä, rukousta ja itsenäistä työskentelyä. Sielunhoitoon liittyvää ryhmäprosessointia musiikkiterapian keinoin toteutettuna.

KURSSISUUNNITELMA

OHJAUKSEN JA OPETUKSEN RAKENNE
Lähiopetusviikonloppuja on 8. Muu kurssikokonaisuuksiin liittyvä opiskelu toteutetaan etäopintoina, kurssilaisen itseään varten. Kunkin opetuskokonaisuuden omaan sielunhoitoon liittyvät itsenäiset  tehtävät suoritetaan siten kuin luentokokonaisuuksissa on tarkemmin määritelty.

Lähiopetusviikonloput:

 lauantaisin klo 10–17 ja sunnuntaisin klo 10-17 ovat:

 • maaliskuu: –17.3.2019             
 • huhtikuu: –14.4.2019
 • toukokuu: –19.5.2019
 • elokuu: –18.8.2019
 • syyskuu:  –15.9.2019
 • lokakuu: –13.10.2019
 • marraskuu: 16.–17.11.2019
 • joulukuu:   –15.12.2019

 Lähiopetusviikonloppujen kurssipäivien sisältö rakentuu seuraavasti:

 Lauantaipäivänä:

 • teoriaopetusta sielunhoidon viitekehyksen mukaisesti
 • raamatun opetusta
 • teoria opetuksen käsittelyä mm. toiminnallisin menetelmin yksilö /ryhmä työnä
 • Sielunhoidon palvelemisen harjoittelu: pienryhmätyöskentelyä

Päivän pituus taukoineen (lounas tauko1,h ja kahvi/teetauko 1 x 0,5h) on n. 8 h.

Sunnuntaipäivänä:

 keskitytään opiskelijan omaan sisäiseen prosessointiin:

 • ryhmäprosessointi, elämänkaari työskentelyyn
 • ryhmäohjausta
 • pienryhmätoimintaa

Päivän pituus taukoineen (lounastauko1 h ja kahvi/teetauko 1x 0,5) on n. 8 h.

 Viikonloppujen luento, sekä toiminnalliset kokonaisuudet:

Luentomateriaalit sekä ryhmä työskentelyt perustuvat ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun tarkasteluun raamatun sanan, sekä eri kehityspsykologian teorioita hyödyntäen.

Ihmisen elämänkaareen liittyen:

1) Kuka minä olen => Raamatun sanan mukainen minä kuva / Elämänkaari teoria

2) Vanha luomus ja uusi luomus Kristuksessa/ Kehitys haasteet

3) Jumalan suunnitelman mukaiseksi kasvaminen/ Esteet kasvuvaiheissani

4) Totuuden uskominen/tunnevammat jotka estävät uskomasta

5) Miten uskon, niin elän/uskossa eläminen / Valheellisesta minäkuvasta luopuminen

6) Mielen linnakkeet / Mielen ja tunteiden yhteys minäkuvaani

7) Hylkääminen ihmissuhteissa / Yhteyden tuoma yhteenkuuluvuus

8) Kohtaaminen,Vapaana omana itsenä